IBM Cognos
  Er heeft zich een fout voorgedaan.
DPR-ERR-2079 Afwijzing firewallbeveiliging. Uw verzoek is afgewezen door de beveiligingsfirewall.
CAF-afwijzingsgegevens staan in het logboek. Neem contact op met de beheerder.